Author Archive

Wpływ stresu na serce

Czy stres ma wpływ na wystąpienie nagłego zawału serca?

Odpowiedź na to pytanie jest oczywiste- TAK. Sytuacja stresująca lub stres może wywołać zawał serca bez wcześniejszych objawów. Jest to tak zwany zawał pozanaczyniowy- spowodowany skurczem naczyń wieńcowych i gwałtownym wyrzutem adrenaliny. Współczesne badania wykazują, że stres, chora ambicja, gniew, pobudliwość wywołują spadek odporności immunologicznej. W wyniku tego nasz organizm odczuwa trudności ze zwalczaniem bakterii i wirusów. Zbyt długi czas trwania takiej sytuacji może doprowadzić do zmian organicznych, a im krótszy tym większa szansa, że powrócimy do zdrowia.

Bardzo interesujący jest również przykład na temat toksemii czyli zanieczyszczenia organizmu toksynami różnego pochodzenia i zależność między ich powstawaniem w stosunku do szybkości ich wydalania. Stwierdzono również, że pod wpływem stresu następuje spadek energii w organizmie co spowalnia przemiany metaboliczne między innymi oczyszczanie naszego organizmu.

Zwiastuny choroby’’ pod wpływem stresu:

 1. wycieńczające sny,
 2. wahania ciśnienia
 3. patologie w organizmie, które nie wykazują zaburzeń i wyniki badań są często bez zastrzeżeń,
 4. budzenie się w nocy,
 5. może zmienić się chwilowo obraz krwi, a po ponownym zrobieniu badań wróci do normy,
 6. pod wpływem napięcia emocjonalnego oraz stresu możemy zwiększyć np. ilość wypalanych papierosów, ilość alkoholu, lub zwiększenie ilości spożywanego jedzenia,
 7. widoczne zmęczenie na twarzy,
 8. brak apetytu lub jego nadmiar,
 9. biegunki,

CIEKAWOSTKA:

Dr Lemańska w 1984 roku przeprowadziła badania, w których udział wzięli chorzy z zawałem serca oraz z wrzodami. Odkryła ona , że grupy te wykazują zróżnicowany wskaźnik fizjologiczny emocji w sytuacji stresu rzeczywistego. Wrzodowcy reagują na zagrożenia, które wywołują u nich lęk skłaniający do obrony lub wycofania , a chorzy na zawał mają skłonność do minimalizowania cech zagrożenia, mimo zaistniałych przeszkód. Można powiedzieć, że każdy ma jakiś wzór reagowania emocjonalnego i tak naprawdę nie ma znaczenia rodzaj wydarzenia. W badaniu wzięła udział również grupa osób zdrowych. Odkryto, że reakcja na stres i jego roztrząsanie jest zdecydowanie krótsze i płytsze. Przy badaniach tych nie wzięto pod uwagę uwarunkowań genetycznych do schorzeń organicznych.

Profesjonalna, ziołowa i w 100% naturalna bez żadnych uzależnień, kuracja przeciwstresowa:

Uciszenie nerwów
Profesjonalna kuracja

Seratonina

Za co odpowiadają w organizmie melatonina i serotonina- co to takiego?

 • za przebieg snu,
 • temperaturę ciała,
 • przebieg starzenia sie organizmu,
 • przebieg dojrzewania
 • prawidłowo funkcjonujący cykl menstruacyjny
 • nastroje psychiczny,
 • wzrost oraz odnawianie się komórek.

Za wytwarzanie serotoniny odpowiada ośrodkowy układ nerwowy, a dokładniej szyszynka, błona śluzowa jelita i płytki krwi. Głównym zadaniem serotoniny jest kierowanie oraz przekazywanie impulsów nerwowych do tkanek. Sygnał i jego jakość wzrasta wraz z większą ilością aktywnej serotoniny. Aktywność szyszynki- gruczołu mózgu, ma ogromny wpływ na ilość wytwarzanej serotoniny. Szyszynka produkuje dwa rodzaje hormonów, w dzień odpowiada za produkcję serotoniny, a w nocy za melatoninę, która jest biosyntezą serotoniny. Ten drugi hormon jest wytwarzany przez człowieka, gdy jesteśmy wystawiani na działanie światła słonecznego lub na światło terapię w czasie snu. Światło terapia jest szczególnie polecana osobą ze skłonnościami depresyjnymi lub nerwicowymi.

Serotonina jest hormonem , który wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu zarówno na płaszczyźnie fizycznej jaki i psychicznej.

Sfera psychiczna:

 1. odpowiada za nasze samopoczucie,
 2. wpływa na nastrój, zwiększa odczuwanie przyjemności z prostych zaradzeń,
 3. reguluje czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Sfera fizyczna:

 1. proces metabolizmu,
 2. wpływa na odczuwanie bólu – im niższy poziomie serotoniny tym czujemy silniejszy ból oraz migreny,
 3. reguluje krzepnięcie i ciśnienie krwi,
 4. proces menstruacji
 5. utrzymuje odpowiednią temperaturę ciała,
 6. odnowa komórkowa organizmu. oraz proces dojrzewania

Co może wywołać niedobór serotoniny?

 1. skłonność do objadania, a także otyłość,
 2. wywołanie apatii,
 3. problem z koncentracją i pamięcią
 4. zaburzenie swojej seksualności i orientacji,
 5. pogorszenie stanu napięcia,
 6. wywołanie agresywnego zachowania,
 7. problem ze snem,

Nasz mózg w taki sposób operuje naszym apetytem, aby w pożywieniu zyskać tryptofan, który jest niezbędny do tworzenia serotoniny. Produkty białkowe mają negatywny wpływ na wytwarzanie serotoniny, ponieważ przez nie zwiększa się chęć na słodycze i węglowodany.

Jakie reakcje zachodzą w organizmie?

Na skutek wchłaniania węglowodanów wytwarzana jest insulina, która powoduje spadek aminokwasów wekowi, a ich wzrost w mięśniach. Powstawanie serotoniny rozpoczyna się w momencie, gdy aminokwas egzogenny z pożywienia tj. tryptofan przedostaje się do mózgu. Serotonina powstaje od 2-3 godzin, w tym czasie następuje poprawa nastroju, która do niczego nie prowadzi i trwa jedynie kilka chwil. Poprawianie nastroju w taki sposób doprowadza do otyłości, bo przy okazji zjadamy węglowodany i tłuszcze. Proces ten wywołuje łaknienie przez wydzielanie galaniny. Na krótką chwilę mija napięcie, po czym pojawia się frustracja i złość. Prowadzi to do samo niezadowolenia ze swojego wyglądu i ciągłych wyrzutów sumienia, które wywołują dalsze emocje. Jest to tzw. błędne koło.

Podczas stresu wyróżniamy 2 rodzaje głodu:

 • fizyczny – zapotrzebowanie na pokarm
 • psychologiczny – chęć spożywania, degustowania, goszczenia się i cieszenia się jedzeniem.

Przykłady stresu psychologicznego

 1. PMS czyli głód psychologiczny – czynnikiem są sytuacje stresowe lub zespół napięcia w cyklu menstruacyjnym. .
 2. SAD – głód z powodu sezonowych zmian pogodowych, które wywołują zaburzenia nastroju (np. pogoda, rzucenie nałogów , pora roku, , zmiana miejsca pracy, choroby, dieta).

Lęk

Strach, a lęk

Różnica między lękiem, strachem jest istotna. Strach odczuwany jest przed wykonaniem jakiejś czynności czyli realnego zagrożenia, jest to tak zwana reakcja unikania. Lęk natomiast spowodowany jest bez istniejącej przyczyny. Lęk jest stanem psychicznym – zagrożeniem nieistniejącym, związanym z niebezpieczeństwem zewnętrznym lub wewnętrznym. Bardzo często jest on wyolbrzymioną wersją spotykanych przed nami przeciwności losu.

W teorii Freuda lęk działa jako rodzaj sygnału niebezpieczeństwa natury psychicznej, które może się objawić, jeśli nieświadome chęci zostaną zrealizowane.

Strach może mieć następujące postaci:

 1. strach somatyczny – zareagowanie na niebezpieczeństwo,
 2. strach emocjonalny – uczucie dużego przerażenia oraz paniki,
 3. strach poznawczy – dostrzeżenie zagrożenia życia,

Jakie towarzyszą objawy przy uczuciu lęku?

 1. słabość,
 2. spięte mięśnie,
 3. anomalia rytmu serca,
 4. bóle podbrzusza,
 5. nasilające się bóle głowy ,
 6. uczucie gorąca,
 7. skłonność do nadmiernego pocenia się,
 8. rumienienie się lub bladość twarzy,
 9. kłopoty z reakcją i koncentracją, i inne

Jakie rodzaje lęków wyróżniamy?

 1. lęk paniczny – nagłe napady paniki, trudne do przewidzenia , utrata kontroli nad swoimi reakcjami,
 2. lęk GAD (uogólniony) – uczucie napięcia spowodowane konkretną przyczyną ( praca, zdrowie, nauka, występy, zawody sportowe) Osoby takie czują się w pułapce.
 3. lęk społeczny – poczucie obawy wywołane lękiem przed aprobatom społeczną np. grupą ludzi, więcej niż nieśmiałość, lęk przed upokorzeniem,
 4. lęk fobiczny.

Natręctwa to jeden z typów zaburzenia lękowego, w którym kłopotem są:

 • niechciane myśli,
 • obsesje na punkcie jakiejś sytuacji, które uporczywie nawracają i powtarzają się wbrew osobie.

Często osobom z natręctwem towarzyszy myśl że są lub mogą stać się nieczyści, zarażeni, winni, bądź grzeszni. Zachowania kompulsywne przeważnie wiążą się z ponownym sprawdzaniem, myciem, porządkowaniem bądź liczeniem.. Osobom ze schorzeniem obsesyjno- kompulsyjnym bardzo ciężko jest zostawić natrętne zachowania i myśli, mimo że oceniają je one jako nieracjonalne.

Miewasz lęki? Wycisz się razem z preparatemi CaliVita, które nie uzależniają, są naturalne, łatwoprzyswajalne, a przede wszystkim ziołowe, czyli zgodne z naszą naturą!

Uciszenie nerwów
Profesjonalna kuracja

Zaburzenia lękowe

Jakie zaburzenia lękowe można wyróżni?

 • Zaburzenia lękowe spowodowane fobią
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne: to zaburzenia, których przyczyn należy się dopatrywać w stresującym wydarzeniu lub utrzymującej się przykrej sytuacji. Zaburzenia te są dezadaptacyjne ze względu na trudny i ostry lub trwający przewlekle stres, który prowadzi do reakcji, które uniemożliwiają skuteczne radzenie sobie i prowokują problemy w funkcjonowaniu społecznym. W tej kategorii mieści się również PTSD.
 • Mijające zaburzenie o znacznym nasileniu, inaczej ostra reakcja na stres, która rozwija się jako wynik na wyjątkowy stres fizyczny lub psychiczny, ustępuje w trakcie kilku godzin lub dni. Stres wywołać może np. katastrofa żywiołowa, wypadek, gwałt, napad, śmierć bliskiej osoby, a szczególnie kilku osób bliskich jednocześnie. Wśród objawów można zauważyć depresję, lęk, rozpacz, pobudzenie, wyłączenie się itp.
 • Zaburzenia występujące w postaci somatycznej: ich najważniejszą charakterystyką są powtarzające sie skargi na objawy fizyczne, uporczywe domaganie się dodatkowych badań, mimo negatywnych wyników we wcześniejszych badaniach. Do objawów zalicza się: utrzymujące się dolegliwości somatyczne przy braku przyczyn lub trwałe przekonanie o obecności choć jednej poważnej choroby (hipochondria), objawy ze strony autonomicznej, jak: przyspieszone bicie serca, drżenie, zaczerwnienienie oraz objawy ze strony układu pokarmowego czy oddechowego (kaszel, hiperwentylacja)
 • Zaburzenia adaptacyjne to sytuacja podczas, której nasz organizm znajduje się w stanie subiektywnego dystresu i zaburzeń psychicznych w czasie adaptacji do istotnych zmian w życiu lub następstw stresującej sytuacji życiowej (np. choroby). Zakłócenia pojawiają sie zazwyczaj w ciągu miesiąca od stresującego wydarzenia lub zmiany. Objawy są zróżnicowane, obejmują nastrój depresyjny, lęk, zamartwianie się, poczucieniezaradności, ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności,
 • Nerwica natręctw (zaburzenie obsesyjno – kompulsywne): istotną cechą tej choroby są czynności przymusowe (kompulsje) albo nawracające myśli natrętne (obsesje). Niemal zawsze myśli natrętne przeżywa sie z uczuciem przykrości, gdyż zazwyczaj dotyczą treści bezsensownych, agresywnych, obscenicznych, a pacjent bezskutecznie próbuje się im opierać. Przymusowe czynności czy rytuały są zachowaniami typowymi, które się powtarzają; nie sprawiają choremu przyjemności ani też nie doprowadzają do wykonania jakiś konkretnych zadań. Zachowanie to ma zapobiegać jakimś nieprawdopodobnym wydarzeniom, często dotyczącym wyrządzenia przykrości lub zranienia siebie lub kogoś. W nerwicy natręctw wysokoa jest korelacja z depresją i często występuje objaw lęku, przykre uczucie napięcia psychicznego. Zaburzenie zwykle rozpoczyna się w okresie dzieciństwa lub w czasie początku wstępowania w dorosłe życie.
 • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne): wspólną przyczyną tych zaburzeń jest całkowita lub częściowa strata odpowiedniej integracji między wspomnieniami przeszłości, poczuciem własnej tożsamości, bezpośrednimi wrażeniami i kontrolą ruchów ciała. Sprawność do świadomego i wybiórczego nadzorowania wspomnień jest ograniczona (co może się zmienić nawet z godziny na godzinę). Zaburzenia te są najczęściej ściśle związane z wydarzeniami urazowymi, nierozwiązywalnymi problemami lub zaburzonymi związkami z innymi ludźmi. Charakteryzują się m.in.: amnezją, w przypadku fugi dysocjacyjnej połączoną z wycieczką poza zamieszkiwaną okolicę, stuporem czy transem.

Objawami dysocjacyjnymi lub potocznie nazywanymi objawami histerycznymi to somatyczne objawy psychogenne, wywołane ważnymi czynnikami emocjonalnymi i psychicznymi, powstające i ustępujące poprzez sugestię. Często w takiej sytuacji pacjent tworzy złudzenie innej choroby. Znaczy to, że przez pewną sytuację wywołującą określone emocje, pacjent tak jakby nieświadomie uroił inne choroby, np. „bóle serca”, bóle głowy, bezgłos. Wszystkie te wyimaginowane schorzenia można zwalczyć poprzez odpowiednie zasugerowanie ich nieistnienie/bezzasadność.

Wypróbuj preparaty najnowszej technologi firmy CaliVita, które oprócz tego że są ziołowe i naturalne, potrafią wesprzeć organizm w ciężkich chwilach.

Uciszenie nerwów
Profesjonalna kuracja

Fobie objawy

Fobia z definicji jest opisywana jako trwała tendencja lękowa do unikania określonej sytuacji, przedmiotów lub wyobrażeń. Towarzyszy jej również potrzeba aktywnego unikania przyczyny fobii- jej przedmiotu. Jest bardzo wiele rodzajów fobii, do najczęściej występujących i znanych zaliczyć można:

 • agorafobia : lęk przed otwartą przestrzenią,
 • arachnofobia: lęk przed pająkami,
 • akrofobia : lęk przed wysokością,
 • nyktofobia: lęk przed nocą oraz wiele innych,

Podczas fobii bardzo często pacjentowi towarzyszą również objawy obsesyjno- kompulsywne, które opisano poniżej:

 • Objawy kompulsywne

Kompulsje są to powtarzane, celowe i zamierzone czynności, które stanowią reakcję na myśli i wyobrażenia natrętne. Do takiej czynności można zaliczyć wielokrotne sprawdzanie kurków od gazu przed wyjściem z domu lub innych urządzeń.

 • Objawy obsesyjne

Obsesje są to powracające, uporczywe myśli lub wyobrażenia, które są doświadczane jako obce i bezsensowne. Jako przykład można podać przypadek, w którym osoba religijna myśli w kościele o seksie z księdzem albo policjant ma przerażające myśli nakazujące mu zabijać przechodniów. Takie myśli nie są realizowane, lecz wywołują duży dyskomfort psychiczny, czasem cierpienie osoby nimi dotkniętej.

Miewasz fobie? Zastosuj naturalny i ziołowy preparat, który Cię nie uzależni, a przyniesie ulgę:

Rhodiolin – naturalny produkt, który rozluźni Twoje nadszarpnięte nerwy i poprawi reakcje na stres. Preparat jest w 100% pochodzenia naturalnego na bazie roślin o leczniczych właściwościach. Nie powoduje żadnych uzależnień.

Nerwica – objawy, przyczyny

Nerwica jest to zaburzony stan ludzkiego samopoczucia, według szkockiego neuropatolog Cullen’a . Jest to również dolegliwość ośrodkowego układu nerwowego, w której nie występują zmiany organiczne narządów powodujące poważne schorzenia czy zakłócenia. Występują dolegliwości, ale nie ma zmian powstających w wyniku laboratoryjnym.

Co może powodować nerwicy?

 1. Brak równowagi między pobudzaniem i hamowaniem ośrodkowego układu nerwowego,
 2. nawyki myślowe,
 3. toksemia – zatrucie organizmu – czytaj więcej
 4. powracające zdarzenia, które mogą wyprowadzać nas z równowagi
 5. brak samorealizacji i spełniania,
 6. porażki na różnych płaszczyznach – zmiana środowiska, dyskomfort,

Objawy charakterystyczne dla nerwicy:

 1. utrata przytomności,
 2. mdłości, rozstroje żołądka,
 3. migreny, bóle i zawroty głowy,
 4. uczucie zimna i dreszcze,
 5. zaburzenia miesiączkowania
 6. częste napinanie mięśni i skurcze
 7. kołatanie serca,
 8. trudności w oddychaniu,
 9. impotencja,
 10. wybuchowość i agresywność,
 11. mała aktywność
 12. uczucie suchości w ustach,
 13. nadmierne wytwarzanie potu
 14. niechęć seksualna
 15. drażliwe jelito, biegunki i bóle brzucha,
 16. zwiększony lub zmniejszony apetyt,

Masz problem z nadpobudliwością i nerwicą? Ciężko radzisz sobie ze stresem? Zastosuj preparat:

Rhodiolin – naturalny produkt, który rozluźni Twoje nadszarpnięte nerwy i poprawi reakcje na stres. Preparat jest w 100% pochodzenia naturalnego na bazie roślin o leczniczych właściwościach. Nie powoduje żadnych uzależnień.

Wolne rodniki

Stres oksydacyjny to choroba , podczas której nasz organizm znajduje się w stanie patologicznym, który silnie go zanieczyszcza. Często nazywany jest zastępczo stresem tlenowym, powstającym w komórkach naszego organizmu . Jest to brak równowagi pomiędzy antyoksydantami np. witamina C, Bata Caroten, witamina E, a ponad przeciętną liczbą wolnych rodników tlenowych.

Narzekamy na różne choroby np. wrzody, bóle stawów, zaburzenia krążenia, nadciśnienie, miażdżyca, cukrzyca, nowotwory , problemy z wątrobą, alergię, choroby z autoagresji. Leczenie tych schorzeń nie zapobiega pojawianiu się reakcji, która wywołuje lawinowo po sobie coraz to nowsze choroby!

Czym są oksydanty i jaki mają wpływ na nasz organizm?

Oksydanty- inaczej wolne rodniki, to molekuły lub atomy, które składają się z nieparzystych elektronów. Elektrony najczęściej występują parami po dwa na każdej orbicie zarówno w atomach jak i cząsteczkach. Szkodliwe oksydanty natomiast występują pojedynczo i są molekułami, które szybko wchodzą w reakcje, przez co są bardzo niebezpieczne dla organizmu i jego zdrowia. Sytuacja podczas której na orbicie występuje jeden elektron jest bardzo nietrwała, efektem tego jest przyjęcie lub oddanie tego elektronu z udziałem innej cząsteczki lub atomu.

Kiedy tworzą się wolne rodniki?

Należy pamiętać, że wolne rodniki tworzą się każdego dnia i niemalże w każdej minucie. Z uwagi na fakt, iż jest to proces naturalny, fizjologiczny i powstaje on w wyniku procesów metabolicznych jakie zachodzą w organizmie, nasze komórki atakowane są przez wolne rodniki ok 10 000 razy na dobę.
Co wpływa na powstawanie wolnych rodników?

 1. nieodpowiednie odżywianie
 2. papierosy,
 3. intensywny wysiłek fizyczny bądź trening sportowy ( brak antyoksydantów oraz odnowy biologicznej– ważnym jest by pamiętać, że po 40- tym roku życia, kiedy pracy jest dużo, mało wytchnienia, a chcąc być wysportowanym przeciążamy się w siłowniach by zyskać ładną sylwetkę!)
 4. chemia gospodarcza, zanieczyszczenie środowiska,
 5. niektóre leki oraz stres,
 6. długotrwające stany zapalne,
 7. duże ilości alkoholu,
 8. metabolizm fizjologiczny,
 9. promieniowanie radioaktywne,
 10. smog miastowy (sztuczne pola magnetyczne).

ANTYOKSYDANTY to skuteczna broń w walce z wolnymi rodnikami. Silne działania antyoksydacyjne oraz anty-utleniające wykazują rośliny oraz zioła występujące w preparatach naturalnych firmy CaliVita .

Które produkty firmy CaliVita zawierają bardzo duże dawki antyoksydantów? (kliknij w nazwę produktu by dowiedzieć się o nim więcej)

 1. Mega Protect 4 Life,
 2. Xantho Plus,
 3. Zenthonic,
 4. witamina C 1000,
 5. Witamina E,
 6. Beta Caroten.

Organizm człowieka jest wstanie radzić sobie z wolnymi rodnikami, o ile dysponuje on przeciwutleniaczami. Do najbardziej znanych antyoksydantów (przeciwutleniaczy) zalicza się:

 1. beta karoten,
 2. witaminę E i C,
 3. substancje roślinne które “rozbrajają” wolne rodniki.

Zbyt duża liczba oksydantów wpływa niezwykle negatywnie na nasze zdrowie. Wolne rodniki, które powstały w Naszym organizmie niszczą błony komórkowe i plazmę zarodkową. W procesie powstawania wolnych rodników zachodzi katastrofalna reakcja łańcuchowa – elektron z molekuły ukradnięty przez wolny rodnik też staje się wolnym rodnikiem.

Jakie problemy mogą z tego wyniknąć ?

Wolne rodniki mają ogromny wpływ na:

 • rozwój chorób tj. miażdżyca, nowotwory oraz wszystkich chorób cywilizacyjnych,
 • patologię gospodarki wapniowej,
 • nasilenie przepuszczalności błony komórkowej oraz uszkodzenie DNA
 • rozpad krwinek czerwonych,
 • utrata aktywności białek – obniżenie lub zanik aktywności substancji biologicznie czynnych (enzymy, receptory), wywołany zmianą ich struktury przestrzennej,
 • zmniejszenie poziomu ATP,
 • zmiana własności antygenowych komórek,
 • przyspieszony proces postarzania się organizmu,
 • utleniony cholesterol, który jest niezwykle niebezpieczny,
 • nadmierne gubienie włosów zwłaszcza u mężczyzn (łysienie),
 • szybkie powstawania zmarszczek.

Wolne rodniki poruszają się po naszym organizmie poszukując swojej ofiary, którą jest elektron. Najczęściej ofiar dostarczają im cząsteczki. Zabranie elektronu zdrowej cząsteczce powoduje jej uszkodzenie, a także zmianę w jej DNA.

Co to jest reakcja Redox?
Reakcja redox jest to reaktywna forma tlenu, która bierze udział w sygnalizacji komórkowej. Inaczej można powiedzieć, iż jest to reakcja biochemiczna zachodząca w organizmie człowieka, w której dochodzi do redukcji tlenu jak i utleniania. Reakcję tę wykorzystuje nasz organizm do atakowania i zabijania patologicznych genów.
Tlen jest niezbędny do oddychania tym samym do życia. Po komórkach tlen rozprowadzany jest we krwi, która następnie dociera do tkanek i organów. Następuje proces tzw. oddychania komórkowego oraz przebieg spalania związków organicznych tj. węglowodanów oraz tłuszczów. Oddychanie ma miejsce w mitochondriach , które pełnią podobną funkcję jak elektrownia jądrowa, gdzie wytwarza się energia, niezbędna nam do życia.
Wiadomo jest jednak, że przy produkcji zawsze powstają odpadki! Zaliczyć do nich można również wolne rodniki tlenowe. Każda komórka naszego organizmu musi odeprzeć atak wolnych rodników ok. 10 tysięcy razy na dobę. Ataki te mają wpływ na nasz organizm, który zostaje zniszczony. Im mamy więcej odpadów, chemii, toksyn, bakterii w ciele tym ciężej dla nas i naszego systemu immunologicznego.

Czy nasz organizm jest w stanie sobie z tym poradzić sam? Po części tak i nie!

 • Nasz organizm jest wstanie naprawić uszkodzone komórki – do czasu!
 • Organizm tworzy związki do eliminowania wolnych rodników (antyoksydanty, białka, enzymy, hormony. Aktywność organizmu spada z biegiem lat zależy t,o także od stylu życia i uzupełniania niedoborów odżywczych.
 • Organizm jest wstanie wywołać mechanizm apoptozy komórkowej – zaprogramowane zniszczenie komórki i jej usunięcie.

Depresja po porodzie

Depresja poporodowa należy do zaburzeń efektywnych zaliczanych do depresji. Ttrwa najczęściej od 2 do 6 miesięcy, a pojawia się bezpośrednio po porodzie. Podczas niej można zaobserwować zaburzenia nastroju, złe samopoczucie i niechęć do wszystkiego. Około 20 % kobiet dotyka depresja poporodowa, która często jest lekceważona, a w rezultacie doprowadza do nieporozumień małżeńskich oraz ogromnego dyskomfortu samej kobiety jak i drażliwości, niepokoju samego dziecka. Wiemy o tym doskonale, że dziecko odbiera wszystkie emocję mamy zarówno te pozytywne jak i te negatywne.

W procesie leczenia depresji poporodowej najistotniejsza jest opieka, więź z bliskimi oraz poczucie bezpieczeństwa i spokoju. W ciężkich przepadkach należy konsultować się z lekażem, by zapobiec chorobie. Rokowanie na ogół są pomyślne. Szybki i łagodny przebieg schorzenia, ma miejsce im więcej wyrozumiałości i wsparcia najbliższych odczuwa matka.

Jakie mogą być objawy depresji poporodowej?

 1. osłabienie więzi matki z dzidzią, a czasem nawet odrzucanie dziecka,
 2. bezsenność i brak popędu seksualnego,
 3. spadek wagi,
 4. okres trwania do 12 miesięcy,
 5. przesadne zamartwianie się o stan zdrowia dzidziusia,
 6. myśli obsesyjne

Depresja poporodowa często mylona oraz nazywana niesłusznie depresją, podczas występowania tzw. Baby Blues.

Co to BabyBlues i jakie są różnice?

Jest to czasowe, trwające od 2-3 tygodni obniżenie nastroju spowodowane reakcją hormonalną organizmu na poród. Ciało matki stara się dostosować się do nieznanej sytuacji “bez dziecka” w swoim wnętrzu, co wpływa na zaburzenia hormonalne oraz wahania nastroju.

Jakie mogą wystąpić objawy?

 1. niska samoocena typu „ nie dam sobie rady”
 2. brak apetytu,
 3. spadek wagi ciała,
 4. zmęczenie, a także brak energii,
 5. nadmierna aktywność,
 6. wahania nastroju i płaczliwość,
 7. brak wiary w siebie,
 8. podrażnienie,
 9. problem ze snem.

Depresja endogenna

Przyczyny depresji endogennej, która jest wieloobjawowym zaburzeniem psychicznym, nie są jeszcze poznane. Choroba ta może być dziedziczona przez pokolenia, a znaczący wpływ mogą mieć na nią czynniki osobowościowe.

Rozpoznanie depresji dokonywane jest na podstawie występowania przynajmniej 5-ciu powtarzających się objawów z poniższej listy:

 • szybka utrata wagi,
 • wzmożony apetyt,
 • nerwowość,
 • bardzo niska samoocena,
 • pogarszanie się nastroju,
 • częsty płacz,
 • brak pracy,
 • kłopoty z koncentrowaniem się,
 • problemy ze snem,
 • senność nieograniczona,
 • częste uczucie zmęczenia,
 • pojawianie się myśli samobójczych

Korzystne rezultaty podczas leczenia depresji endogennej można uzyskać za pomocą 3 metod leczenia:

 • psychoterapii,
 • leczenia tradycyjnego
 • medycyny naturalnej

Terapie powinny trwać dość długo, tak aby zapobiegać nawrotom. Każdy następny nawrót choroby ma znacznie cięższy przebieg oraz jest trudniejszy do wyleczenia.

W odróżnieniu od depresji reaktywnej, która powstaje na skutek jakiegoś ciężkiego wydarzenia w życiu leczonego, depresja endogenna nie posiada konkretnych przyczyn. Nie wolno pozostawić chorego samemu sobie, bez pomocy. Jest to choroba wymagająca wsparcia ze strony rodziny oraz wszystkich terapii łączonych ze sobą.

Nie możesz poradzić sobie z depresją? Masz już tego dość. Zasięgnij pomocy do matki natury:

Rhodiolin – naturalny produkt, który rozluźni Twoje nadszarpnięte nerwy i poprawi reakcje na stres. Preparat jest w 100% pochodzenia naturalnego na bazie roślin o leczniczych właściwościach. Nie powoduje żadnych uzależnień.

Depresja dwubiegunowa

Zaburzenie afektywne dwubiegunowe jest to zaburzenie należące do grupy zaburzeń afektywnych. Do zdiagnozowania zaburzenia afektywnego dwubiegunowego dochodzi, gdy u pacjenta występuje epizod afektywny mieszany, epizod hipomanii i manii , a w zamierzchłym czasie wystąpił chociaż raz jeden z tych epizodów włącznie z epizodem depresji.

Teoria monoaminowa, podobnie jak w przypadku zaburzeń depresyjnych, ma również zastosowanie podczas występowania epizodu maniakalnego. Uważa się, że epizod manii powoduje podwyższenie poziomu noradrenaliny i serotoniny w mózgu – odwrotnie do tego, co ma miejsce w epizodzie depresji. W badaniach przeprowadzonych na bliźniakach zauważono większe znaczenie czynnika genetycznego niż w przypadku zaburzenia depresyjnego nawracającego. U większości części chorych stwierdza się rodzinne występowanie tego zaburzenia. Zgodność występowania zaburzenia wśród bliźniąt jednojajowych wynosi od 65 do 75%, a u bliźniąt dwujajowych- 14%. Wystąpienie pierwszego epizodu manii może być spowodowane ważnym lub stresującym wydarzeniem życiowym; istnieje także ryzyko wystąpienia epizodu maniakalnego we wczesnym okresie poporodowym. Nie stwierdza się jednak żadnych cech osobowości, które miałyby bezpośredni wpływ na występowanie zaburzenia afektywnego dwubiegunowego.

Epizody maniakalne – objawy:

 • odhamowanie seksualne u około 57% chorych ,
 • przypływ energii,
 • przymus mówienia ( blisko 98% chorych),
 • podniecenie psychoruchowe u 86% chorych,
 • brak świadomości choroby oraz gonitwa myśli (71% chorych),
 • halucynacje oraz urojenia,
 • brak potrzeby snu, aż 81% chorych.
 • trudności w koncentracji,
 • za wysoka samoocena i zmniejszenie krytycyzmu,

Epizody depresyjne:

 • obniżenie samooceny,
 • obniżenie nastroju
 • halucynacje, a także urojenia i omamy,
 • brak apetytu, zmniejszenie energii i zmęczenie.

Wyróżnia się cztery odmiany zaburzeń afektywnych dwubiegunowych:

 1. Typ sezonowy – charakteryzuje się tym, że depresja występuje w okresie jesienno-zimowym, a epizod manii w okresie wiosenno-letnim.
 2. Rapid cycling – występują 4 różne epizody zaburzeń afektywnych w ciągu roku
 3. Typ II – nie cały miesiąc, objawy depresji i hipomanii,
 4. Typ I – okres kilku miesięcy, objawy depresyjne i maniakalne, silne nasilenie.

Leczenie bywa często szpitalne, ponieważ dochodzi do:

 • zagrożenia chorego i bliskich osób,
 • zwiększenia się objawów psychotycznych,
 • zagrożenie uszkodzenia swojego ciała,
 • wyczerpania fizycznego oraz umysłowego,
 • odwodnienia,
 • urojenia i myśli samobójcze,
 • myśli destruktywne i agresywne.

Nie możesz poradzić sobie z depresją? Masz już tego dość. Zasięgnij pomocy do matki natury:

Rhodiolin – naturalny produkt, który rozluźni Twoje nadszarpnięte nerwy i poprawi reakcje na stres. Preparat jest w 100% pochodzenia naturalnego na bazie roślin o leczniczych właściwościach. Nie powoduje żadnych uzależnień.