Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Depresja u dziecka

Badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wykazują, iż depresja jest jedną z najpoważniejszych jednostek chorobowych na świecie. Szacuje się, że około 10% populacji cierpi na depresję. Coraz częściej na depresję choruje młodzież oraz dzieci- fakt ten jest bardzo niepokojący.

Co może być przyczyną depresji u dzieci?

 • rywalizacja rówieśników na każdej płaszczyźnie,
 • brak miłości i uwagi, odrzucenie dziecka przez rodziców,
 • duże wymagania rodziców,
 • nadmierne ambicje dziecka,
 • lęk głodu i zimna,
 • gorsze warunki ekonomiczne życia niż koleżanki – zazdrość,
 • problemy z nauka,
 • zdenerwowanie, niepokój rodziców, które wywołują brak bezpieczeństwa,
 • problemy finansowe np. utrata pracy przez rodziców.

Najnowsze badania ukazują szokujące wyniki, o to one:

 1. 13% dzieci podjęło próbę targnięcia się na swoje życie,
 2. ok. 40% dzieci w uczęszczających do szkół podstawowych nie ma poczucia sensu życia,
 3. 89% dzieci posiada myśli samobójcze,
 4. 30% dzieci przyznało się do myśli samobójczych.

Jak możemy podzielić objawy depresyjne?

 1. objawy emocjonalne – smutek, obniżenie nastroju, płacz, lęk, napięcie, drażliwość,
 2. objawy somatyczne – problemy ze snem, złe samopoczucie, brak apetytu lub wzmożony apetyt, osłabienie, zmęczenie, skargi na różnego rodzaju bóle, myśli samobójcze,
 3. objawy poznawcze: negatywny obraz siebie, niska samoocena, samookaleczenie się, pesymizm,
 4. objawy motywacyjne – brak mobilizacji do działania, brak zdecydowania i podejmowania czynów,

Jakie mogą być objawy depresji?

 • myśli samobójcze;
 • drażliwość, agresja silne pobudzenie,
 • nieśmiałość, brak energii,
 • smutek,
 • ograniczenie kontaktów z rówieśnikami,
 • problemy z pamięcią;
 • brak apetytu,
 • unikanie dzieci, samotność,
 • różnego rodzaju fobie,
 • bóle głowy, żołądka,
 • bojaźliwość, brak zdecydowania, niska samoocena,
 • zmienność nastrojów,
 • pogarszające się wyniki w nauce,
 • sięganie po alkohol i narkotyki.
 • trudności w koncentracji uwagi;

Rodzaje depresji

Za przyczynę depresji Freud uważał skierowanie agresji do wewnątrz. Najczęściej ma to miejsce w wyniku poniesionych w dzieciństwie porażek. Brak miłości, rozczarowanie, które zostaje skierowana na samego siebie przyczynia się do występowania depresji.

Rodzaje depresji:

 1. Depresja epizodyczna, która trwa krócej niż dwa lata,
 2. Depresja przewlekła – trwa co najmniej dwa lata, charakteryzuje się remisją co 2 miesiące
 3. Zaburzenia depresyjne, które się nawracają,
 4. Depresja endogenna – uwarunkowana biologicznie
 5. Depresja egzogenna, reaktywna – poprzedzona stresującym wydarzeniem (jednobiegunowa), łagodna oraz ostra,
 6. Depresja poschizofreniczna – przejawia się w epizodzie depresyjnym po psychozie schizofrenicznej

Fobie

Fobia z definicji jest opisywana jako trwała tendencja lękowa do unikania określonej sytuacji, przedmiotów lub wyobrażeń. Towarzyszy jej również potrzeba aktywnego unikania przyczyny fobii- jej przedmiotu. Jest bardzo wiele rodzajów fobii, do najczęściej występujących i znanych zaliczyć można:

 • agorafobia : lęk przed otwartą przestrzenią,
 • arachnofobia: lęk przed pająkami,
 • akrofobia : lęk przed wysokością,
 • nyktofobia: lęk przed nocą oraz wiele innych,

Podczas fobii bardzo często pacjentowi towarzyszą również objawy obsesyjno- kompulsywne, które opisano poniżej:

 • Objawy kompulsywne

Kompulsje są to powtarzane, celowe i zamierzone czynności, które stanowią reakcję na myśli i wyobrażenia natrętne. Do takiej czynności można zaliczyć wielokrotne sprawdzanie kurków od gazu przed wyjściem z domu lub innych urządzeń.

 • Objawy obsesyjne

Obsesje są to powracające, uporczywe myśli lub wyobrażenia, które są doświadczane jako obce i bezsensowne. Jako przykład można podać przypadek, w którym osoba religijna myśli w kościele o seksie z księdzem albo policjant ma przerażające myśli nakazujące mu zabijać przechodniów. Takie myśli nie są realizowane, lecz wywołują duży dyskomfort psychiczny, czasem cierpienie osoby nimi dotkniętej.

Kompleksowe radzenie sobie z depresją, stresem i nerwicą w naturalny sposób:

 1. Rhodiolin – naturalny produkt, który rozluźni Twoje kołotane nerwy, oraz poprawi reakcje na stres.
 2. Stres Management – Mega B complex – witaminy i minerały dla osób narażonych na stres.
 3. Polinesian Noni – liofilizowany sok z noni przyspiesza regeneracje organizmu i daje uczucie komfortu.

Wszystkie produkty firmy CaliVita są w 100% pochodzenia naturalnego. Nie powodują żadnych uzależnień.