Stres

„Bo stres i lęk łamią mi nie tylko głos…Łamią mi życie… „

Za początki badań nad stresem biologicznym uważa się działalność fizjologa – Hansa Selye. Według postulatów Selye’ego, stres to odpowiedź organizmu na wszelkie stawiane mu żądania i wymagania od zaistniałej sytuacji, inaczej tzw. stresory. Organizm stara się wypełnić wszystkie funkcje przystosowawcze oraz doprowadzić organizm do stanu normalnego.

Jakie rodzaje stresu wyróżniamy?

 • eustres – pozytywny i mobilizujący, zmuszający do działania
 • dystres – przykry, wywołujący uszkodzenia, schorzenia

Wyróżniamy trzy nurty określania stresu w odniesieniu do stresu psychologicznego:

 • jako relacji między czynnikami zewnętrznymi, a właściwościami człowieka,
 • jako bodziec, sytuacja oraz wydarzenie zewnętrzne o określonych charakterystykach,
 • jako reakcje wewnętrzne człowieka, zwłaszcza reakcji emocjonalne, doświadczane wewnętrznie w postaci określonego przeżycia.

Jedną z bardziej znanych teorii na świecie na temat stresu psychologicznego jest fenomenologiczno – poznawcze ujęcie wg Lazarusa i Folkman. Teoria ta zakłada, iż stres jest to określona relacja między osobą, a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi.

Czynniki powodujące stres:

Stres jest najbardziej oczywistym i znanym przykładem niekorzystnego oddziaływania umysłu na ciało, ale jest to zależne od tego jak na niego reagujemy, jak długo oraz z jakim natężeniem on występuje.

Reakcje stresową mogą wywołać sytuację błahe i te poważniejsze. Najbardziej niekorzystnym stresem jest stres gromadzący się w ciągu dnia. Piętrzy się on na siebie przez cały dzień, kumuluje, a przy tym nie ma możliwości ,,odpływu’’. Nasz organizm nie odróżnia wydarzeń fikcyjnych od rzeczywistych zagrożeń. Wystarczy, że pomyślimy o czymś co mogłoby się wydarzyć i w naszym organizmie zaczyna się pojawiać lawina reakcji chemicznych, pociągających za sobą reakcje somatyczne.

Według teorii o stresie, której autorem jest Hans Selye stresory nie muszą być nieprzyjemne – ważna jest siła“żądania” przystosowania do nowej sytuacji, jakie stawia organizmowi.

Ze względu na zakres oddziaływania i siłę, Lazarus i Folkman wyróżnili następujące kategorie stresorów poczynając od tych na małą skalę, a kończąc na stresorach działających na dużą skalę:

 • Tragiczne zdarzenie na miarę katastrof, obejmujące całe grupy. Obejmują wydarzenia, zdarzające się kilku osobom lub całym społecznościom w tym samym czasie. Zwykle są nieprzewidywalne, mają bardzo silny wpływ i wymagają ogromnych wysiłków dla poradzenia sobie ze stresem. Klęski żywiołowe, wojny, skażenie na dużą skalę i katastrofy techniczne to przykłady stresorów – kataklizmów. Atakują najbardziej podstawowe wartości człowieka, jak schronienie, życie, stawiając bardzo wysokie wymagania. Charakterystyczne jest, że przychodzą zazwyczaj bez ostrzeżenia i pozostawiają po sobie potężny ślad, reaktywowany, kiedy pojawiają się bodźce skojarzone z danym wydarzeniem.
 • Istotne wyzwania i zagrożenia dotyczące jednostek lub kilku osób. Są to zazwyczaj wydarzenia w życiu prywatnym. Mogą, choć nie muszą być nieprzewidziane. Na czele listy tego typu stresorów, stworzonej przez Lazarusa i Folkman znajdują się takie wydarzenia, jak śmierć współmałżonka, separacja, rozwód, kara więzienia, utrata pracy, ale także zawarcie małżeństwa. Na liście znalazły się więc także zdarzenia pozytywne (w tym np. wyjazd na wakacje). Wszystkie te zdarzenia pociągają bowiem za sobą konieczność dostosowania się.
 • Drobne utrapienia dnia codziennego. Są to małe, lecz uporczywe problemy, “uciążliwości dnia codziennego”. Należą do nich np. małe nieporozumienia w rodzinie lub pracy, niemożność znalezienia potrzebnej rzeczy czy trudność zdążenia na czas. Ich siła tkwi w powszechności i dużej częstości występowania.

Kompleksowe radzenie sobie z depresją, stresem i nerwicą w naturalny sposób:

 1. Stres Management – Mega B complex – witaminy i minerały dla osób narażonych na stres.
 2. Rhodiolin – naturalny produkt, który rozluźni Twoje kołotane nerwy, oraz poprawi reakcje na stres.
 3. Polinesian Noni – liofilizowany sok z noni przyspiesza regeneracje organizmu i daje uczucie komfortu.

Wszystkie produkty firmy CaliVita są w 100% pochodzenia naturalnego. Nie powodują żadnych uzależnień.

Zadaj pytanie

You must be logged in to post a comment.